รูปสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ พร้อมคำอวยพร มีทุกข์ขอให้ทุกข์คลาย

0
3271
สวัสดีวันศุกร์

รูปสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดี พร้อมคำอวยพร
มีทุกข์ขอให้ทุกข์คลาย มีศัตรูมุ่งร้ายขอให้กลายเป็นมิตร มีเงินน้อยนิดขอให้ชีวิตร่ำรวย มีโรคเจ็บป่วยขอให้หายโดยพลัน

Facebook Comments